HKOIG logo neg

Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije
Ulica grada Vukovara 271/II,
10000 Zagreb, Hrvatska
T +385 1 5508 402
F +385 1 5508 408

Koordinatorica događanja:
Ivana Alerić, struč.spec.ing.comp.,HKOIG
ivana.aleric@hkoig.hr